Mühendislik Nedir?

Günümüzün en kapsamlı mesleklerinden biri olan mühendislik, bir çok alanı kapsayabilen bir terimdir. Bilgisayarlar, devreler, sağlıkta kullanılan cihazlar, arabalar, makineler ve çevremizde gördüğümüz birçok diğer ürünün bizlere ulaşmasında mühendislerin payı büyüktür. Bu yazımızda kısaca mühendisliği anlatıyoruz.

Büyük Larousse’un 8440. sayfasında mühendislik “Bilimsel çalışmaların, araştırmalarının sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamalara geçiren sistematik çalışmaların bütünü” şeklinde açıklanmaktadır.

Mühendis, Arapça kökenli bir kelimedir, şekil bilgisi anlamına gelen ‘hendese’ kelimesinden türemiştir. Mühendislerin aynı zamanda birer geometrici olduğunu ifade eden bu kelime, yapılar ve verilere dayanarak doğrudur. Mühendisler yüz yıllardır medeniyetlere geometriyi kullanarak birçok yapı inşa etmişlerdir.

Ülkemizde mühendislik tarihinin resmen 1773’te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’un yani İstanbul Teknik Üniversitesi‘nin kuruluşu ile başladığı düşünülse de bu tarihten önce de bir çok ilim insanı Osmanlı topraklarında hizmet vermiştir. Osmanlı’dan önce İslam dünyasında Harezmi, Battani, Farabi gibi büyük düşünür ve bilim insanları mühendisliğin birikimine büyük katkılar sağlamıştır.

Ford
Ford’un ürettiği ilk araçlardan biri.

 

İnsanlık tarihinde mimarlık ve mühendislik uzun süre birbirinden ayrılmamıştır. Bu yüzden Eski Mısır Piramitleri’nin mimarı Imhotep aynı zamanda tarihin ilk inşaat mühendisi sayılır. Tarih boyunca Arşimet, Leonardo Da Vinci, Newton, Faraday, Edison, Tesla, Ford gibi bir çok insan mühendisliği geliştirmiştir. Günümüzde neredeyse herkes tarafından tanınan Elon Musk ve Jeff Bezos da birer mühendis.

SpaceX
Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin en son uçuşundan bir kare.

Bir mühendisin yetişmesi için 4 yıllık bir eğitim verilmektedir ancak mühendislik gibi sürekli yenilenen meslek gruplarında öğrenme ömür boyu sürmektedir. İyi bir mühendis yetiştirmek için teori ve pratiğin doğru orantıda ilerlemesi elzemdir.

Sosyal ve alanında yetkin mühendisler içinse okullar ve okulların bünyesinde açılan kulüpler ön ayak olmaktadır. GMK (Girişimci Mühendisler Kulübü) bu bağlamda etkinlikleri ve paylaşımları ile sosyal ve yetkin mühendisliği aynı çatı altında buluşturmayı, girişimcilik ekosistemine dahil olmayı hedefler.

Atatürk “ Türk mühendislerinin alnında cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar.” sözüyle konunun önemini ifade etmiştir. Bir toplumun gelişmesi için mühendisler yetişmeli ve bilime önem verilmelidir. İlerlemenin tek yolu da elbet budur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *